El tracte directe, immediat i personal dels nostres advocats, com a professionals independents, serà la garantia davant de qualsevol qüestió de caràcter jurídic que pugui afectar la seva empresa, protegint els seus interessos i resolent qualsevol tema en l’aplicació de la normativa comunitària, nacional o internacional.

SERVEI JURÍDIC – MERCANTIL

El nostre equip especialitzat en Dret Mercantil s’ocuparà de que la seva empresa estigui ben assessorada, compleixi amb la  legalitat vigent i pugui aprofitar les oportunitats de creixement i reestructuració empresarial.

També, podrem defensar-li en els conflictes y discrepàncies que surgeixin amb els seus clients, proveïdors i altres operadors de mercat.

El tracte directe, immediat i personal dels nostres professionals serà la garantia davant de qualsevol gestió que pugui afectar la seva empresa, protegint els seus interessos i resolent qualsevol tema en l’aplicació de la normativa comunitària, nacional o internacional.


SERVEI JURÍDIC – LABORAL

Assessorament jurídic i assistència tècnica professional en defensa dels interessos de l’empresa, en tots els plets i contenciosos relacionats amb l’àmbit laboral davant jutjats socials, contenciosos o administratius (acomiadaments, sancions, expedients de regulació d’ocupació, reclamacions de tresoreria, etc.)

SERVEI DE PROTECCIÓ DE DADES I NOVES TECNOLOGIES

A través de personal especialitzat, es podrà sentir segur protegint la informació davant de qualsevol pèrdua o corrupció d’informació.

Sentirà el nostre suport a la gestió de la teva informació i estratègia que tries. El nostre objectiu, és que el client pugui treballar amb la confiança que et proporcionem.


formulari de contacte

Escriu-nos també en les nostres xarxes socials

    “En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación de éste. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ADADE BARCELONA S.L. estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.