Portada » Assessoria Laboral

Els nostres col·laboradors, titulats i amb dilatada experiència professional, assumiran la gestió tècnica laboral, estudiant i aplicant en cada cas concret les mesures legals que millor beneficiïn a la seva organització. Representaran a l’empresa, quan sigui necessari, davant els organismes oficials de l’àmbit laboral.

ASSESSORIA LABORAL:

QUÈ OFERIM?

LEGALITZACIÓ DE NOVES EMPRESES

CONTRACTES DE TREBALL

REBUTS DE SALARI

LIQUIDACIÓ D’ASSEGURANCES SOCIALS

AJORNAMENTS EXTRAORDINARIS

INSPECCIÓ DE TREBALL

EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ

REPRESENTACIÓ DAVANT ELS JUTJATS DEL SOCIAL

CONCILIACIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES

AUDITORIA LABORAL DE L’EMPRESA

RÈGIMS ESPECIALS DE LA SEGURETAT SOCIAL

Per tal d’adaptar-se als diferents cicles econòmics, pot ser necessari utilitzar els diferents recursos legals que atorguen els Expedients de Regulació d’Ocupació.

Per assegurar estar complint amb la normativa laboral vigent i per salvaguardar a la seva empresa de possibles responsabilitats legals, la millor eina és la AUDITORIA LABORAL.

Instrument que li permetrà determinar, mitjançant un estudi profund i exhaustiu, la qualitat de la gestió laboral de la organització i l’ajudarà en la presa de decisions.

Del seu benefici, el nostre