“Del seu benefici, el nostre”

Els nostres col·laboradors, titulats i amb dilatada experiència professional, assumiran la gestió tècnica laboral, estudiant i aplicant en cada cas concret les mesures legals que millor beneficiïn a la seva organització. Representaran a l’empresa, quan sigui necessari, davant els organismes oficials de l’àmbit laboral.

LEGALITZACIÓ DE NOVES EMPRESES
CONTRACTES DE TREBALL
REBUTS DE SOUS
LIQUIDACIÓ D’ASSEGURANCES SOCIALS
AJORNAMENTS EXTRAORDINARIS
INSPECCIÓ DE TREBALL
EXPEDIENTS DE REGULACIÓ DE TREBALL
REPRESENTACIÓ DAVANT ELS JUTJATS DEL SOCIAL
CONCILIACIONS INDIVIDUALS I COLECTIVES
AUDITORIA LABORAL DE LA EMPRESA
RÈGIMS ESPECIALS DE LA SEGURETAT SOCIAL

Per tal d’adaptar-se als diferents cicles econòmics, pot ser necessari utilitzar els diferents recursos legals que atorguen els Expedients de Regulació d’Ocupació.

Per assegurar estar complint amb la normativa laboral vigent i per salvaguardar a la seva empresa de possibles responsabilitats legals, la millor eina és la AUDITORIA LABORAL.

Instrument que li permetrà determinar, mitjançant un estudi profund i exhaustiu, la qualitat de la gestió laboral de l’organització i l’ajudarà en la presa de decisions.

formulari de contactE

Escriu-nos també en les nostres xarxes socials

    “En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación de éste. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ADADE BARCELONA S.L. estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.