Portada » Gestoria Laboral

Els nostres col·laboradors, titulats i amb dilatada experiència professional, assumiran la gestió tècnica laboral, estudiant i aplicant en cada cas concret les mesures legals que millor beneficiïn a la seva organització. Representaran a l’empresa, quan sigui necessari, davant els organismes oficials de l’àmbit laboral.

Del seu benefici, el nostre

Per tal d’adaptar-se als diferents cicles econòmics, pot ser necessari utilitzar els diferents recursos legals que atorguen els Expedients de Regulació d’Ocupació.

Per assegurar estar complint amb la normativa laboral vigent i per salvaguardar a la seva empresa de possibles responsabilitats legals, la millor eina és la AUDITORIA LABORAL.

Instrument que li permetrà determinar, mitjançant un estudi profund i exhaustiu, la qualitat de la gestió laboral de la organització i l’ajudarà en la presa de decisions.