Portada » Auditoria

El nostre departament d’Auditoria compta amb professionals que aporten la qualitat, el coneixement i el rigor necessaris perquè, en cadascun dels seus treballs, el client rebi l’anàlisi i opinions necessàries per poder-se anticipar als esdeveniments i prendre decisions adequades per al desenvolupament del negoci.

Cal recordar que, tenir uns Estats Financers auditats, suposa una tranquil·litat per als socis de la companyia. El departament d’auditoria de Adade Barcelona es compromet amb el client, proporcionant-li informació sobre els punts forts i febles per millorar la imatge fidel de la societat transmesa en els Comptes Anuals.

AUDITORIA:

QUÈ OFERIM?

AUDITORIA DE COMPTES ANUALS INDIVIDUALS I CONSOLIDATS

AUDITORIA DE SUBVENCIONS

AUGMENT DE CAPITAL PER COMPENSACIÓ DE CRÈDITS O AMB CÀRREC A RESERVES

REDUCCIÓ DE CAPITAL PER A COMPENSAR PÈRDUES

VALORACIÓ D’ACCIONS O PARTICIPACIONS PER FUSIONS I ADQUISICIONS DE SOCIETATS

VERIFICACIÓ DELS BALANÇOS DE FUSIÓ I ESCISIÓ D’EMPRESES

ALTRES OBLIGACIONS LEGALS D’AUDITORIA ESTABLERTES PER LA LEGISLACIÓ MERCANTIL

VALORACIÓ D’EMPRESES

PLANIFICACIÓ I REESTRUCTURACIÓ FINANCERA

ANÀLISI I IMPLEMENTACIONS DE SISTEMES DE CONTROL INTERN

ESTUDI DE VIABILITAT

DIAGNÒSTIC ECONÒMIC-FINANCER D’EMPRESES

SUPORT I ASSESSORAMENT COMPTABLE PER A REALITZACIÓ DE COMPTES ANUALS

El nostre compromís, la vostra solució