Portada » Assessoria Fiscal- Comptable

El treball dels nostres professionals es basa en el compromís i la implicació en el dia a dia del client, amb l’objectiu d’oferir informació actualitzada i d’interès per elaborar una oportuna presa de decisions. Per tal d’optimitzar el benefici tant de la societat, com dels seus socis.

ASSESSORIA COMPTABLE:

QUÈ OFERIM?

COMPTABILITAT GENERAL, FINANCERA I ANALÍTICA PER A GRANS EMPRESES, PIMES I MICROEMPRESES

INFORMES DE GESTIÓ, MEMORIES I COMPTES ANUALS REGISTRE MERCANTIL

ESTUDI I ANÀLISI ECONÒMIC – FINANCER

COMPTABILITAT I REGISTRES OFICIALS, EN RÈGIM D’ESTIMACIÓ DIRECTA I SIMPLIFICADA

ESTIMACIÓ OBJECTIVA EN MÒDULS I COEFICIENTS

REGISTRES OFICIALS D’IVA

 

AUDITORIES

ACTUALITZACIÓ DE COMPTABILITATS ENDARRERIDES

Treballar al costat del client, la nostra manera de ser

ASSESSORIA FISCAL:

QUÈ OFERIM?

IVA

SOCIETATS

IRPF

DECLARACIONS CENSALS

DECLARACIONS DE L’IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES

TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

 

RENDA EN TOTES LES SEVES MODALITATS

ESTIMACIÓ OBJECTIVA

RESUM ANUAL

DECLARACIONS INFORMATIVES

LIQUIDACIONS TRIBUTÀRIES

DECLARACIONS PER OPERACIONS INTRASTAT.

INSPECCIONS D’HISENDA

CONFECCIÓ DE DIFERENTS TIPUS DE DECLARACIONS O RESUMS, SIGUIN MENSUALS, TRIMESTRALS O ANUALS

ASSISTÈNCIA EN REPRESENTACIÓ DELS NOSTRES CLIENTS, DAVANT QUALSEVOL ORGANISME OFICIAL

RECURSOS, INSTÀNCIES I RECLAMACIONS DAVANT ORGANISMES OFICIALS