“Treballar al costat del client, la nostre manera de ser.”

Els nostres economistes s’ocupen d’implantar a la teva empresa un sistema de comptabilitat que t’ajudi a dirigir amb tota la informació íntegrament.

Juntament amb els assessors fiscals, aprofiten totes les possibilitats d’estalviar-impostos reduint la càrrega fiscal i optimitzant el seu benefici.

El treball dels nostres professionals es basa en el compromís i implicació en el dia a dia, aportant informació d’interès per obtenir una bona presa de decisions. A més, els nostres assessors emplenen tots els tràmits per obtenir tota la documentació al dia i correctament.

ASSESSORIA COMPTABLE:
¿QUÈ OFERIM?

El treball dels nostres professionals es basa en el compromís i la implicació en el dia a dia del client, amb l’objectiu d’oferir informació actualitzada i d’interès per elaborar una oportuna presa de decisions.

Per tal d’optimitzar el benefici tant de la societat, com dels seus socis. Així, realitzar un assessorament permanent i puntual.

COMPTABILITAT GENERAL, FINANCERA I ANALÍTICA PER A GRANS EMPRESES, PIMES I MICROEMPRESES
informes DE GESTIÓ, MEMORIES I COMPTES ANUALS REGISTRE MERCANTIL
ESTUDI I ANÀLISI ECONÒMIC – FINANCER
COMPTABILITAT I REGISTRES OFICIALS, EN RÈGIM D’ESTIMACIÓ DIRECTA I SIMPLIFICADA
ESTIMACIÓ OBJECTIVA EN MÒDULS I COEFICIENTS
REGISTRES OFICIALS D’IVA
ACTUALITZACIÓ i posada aL dia de comptabilitats endarrerides
AUDITORies

ASSESSORIA FISCAL: ¿QUÈ OFERIM?

I.V.A.
SOCIETATS
IRPF

DECLARACIONS CENSALS

DECLARACIONS DE L’IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

RENDA EN TOTES LES SEVES MODALITATS

ESTIMACIÓ OBJETIVA

RESUM ANUAL

DECLARACIONS INFORMATIVES

LIQUIDACIONS TRIBUTÀRIES

DECLARACIONS PER OPERACIONS INTRASTAT

INSPECCIONS D’HISENDA

CONFECCIÓ DE DIFERENTS TIPUS DE DECLARACIONS O RESUMS, SIGUIN MENSUALS, TRIMESTRALS O ANUALS

ASSISTÈNCIA EN REPRESENTACIÓ DELS NOSTRES CLIENTS, DAVANT QUALSEVOL ORGANISME OFICIAL

RECURSOS, INSTÀNCIES I RECLAMACIONS DAVANT ORGANISMES OFICIALS

FORMULARI DE CONTACTE

Escriu-nos també en les nostres xarxes socials

    “En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación de éste. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ADADE BARCELONA S.L. estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.